{{metasbu}} University of Health Sciences - Malakali tibbiy xizmatlar oliy maktabiga talabalarni saralash va qabul qilish imtixonlari bo'yicha qo'llanma...